Kauno kolegija susiją įmonės, įstaigos, filialai.

Kauno kolegija, Plaukimo baseinas

Kauno kolegija, Druskininkų skyrius

Kauno kolegija, Ekonomikos ir teisės fakultetas

Kauno kolegija, J. Vienožinskio menų fakultetas

Kauno kolegija, Kėdainių Jonušo Radvilos fakultetas

Kauno kolegija, Kraštotvarkos fakultetas

Kauno kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas

Kauno kolegija, Tauragės skyrius

Kauno kolegija, Technologijų fakultetas

Kauno kolegija, Verslo vadybos fakultetas