pavojingų atliekų tvarkymas


Rasta įmonių 13. Rezultatai nuo 1 iki 13

APLINKOS VADYBA, UAB

PAV atranka, SAZ nustatymas, TIPK paraiška, Taršos leidimas, Poveikio aplinkai vertinimas, saugos duomenų lapų rengimas,

GROTA, UAB

užterštų gilių žemės sluoksnių valymas, ekogeologinis tyrimas, grunto ir vandens analizė, geofizikiniai tyrimai, Geologiniai tyrimai, inžinerinis geologinis tyrimas, laboratorinė, vandenviečių SAZ nustatymas, vandens istekliu aprobavimas, aplinkos monitoringas,

M. Čegio įmonė

aplinkos tyrimai, anglies monoksidas, aplinkosauga, hidrogeologiniai tyrimai, arteziniai gręžiniai, dujų srautas, geologiniai tyrimai, NOX, gręžinių likvidavimas, vandenilis,

APLINKOSAUGOS PASLAUGŲ CENTRAS, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkos tyrimai, aplinkosauga, nuotekų valymas, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas, saugomos teritorijos,

BIODEGRA, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkos tyrimai, aplinkosauga, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas,

GRAND ECOLOGY GROUP, UAB

Aplinkos apsauga, pavojingų atliekų tvarkymas, Šildymo įranga,

GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, VšĮ ekologinis centras

Aplinkos apsauga, aplinkos tyrimai, aplinkosauga, nuotekų valymas, pavojingų atliekų tvarkymas, saugomos teritorijos,

KANALŲ VALYMAS, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkosauga, nuotekų valymas, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas, Komunalinės paslaugos,

NAPC, UAB

Aplinkos apsauga, pavojingų atliekų tvarkymas, Atliekų tvarkymas, Kuras,

VIACON STATYBA, UAB

geotekstilė, drenažiniai vamzdziai, pralaida, kelio armavimas, vamzdis, gabionai, geotekstile, hidroizoliacija, renovacija, geosintetika,

APVG, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkos tyrimai, aplinkosauga, nuotekų valymas, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas, saugomos teritorijos,

BIOCENTRAS SE, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkosauga, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas, saugomos teritorijos,

DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT, UAB

Aplinkos apsauga, aplinkos tyrimai, nuotekų valymas, pavojingų atliekų tvarkymas, poveikio aplinkai vertinimas, saugomos teritorijos,
Virtualus darbuotojas kai jo reikia.